غذای ناسالم و مرگ سالیانه دو میلیون نفر در جهان

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه هفتگی خیابان زندگی به این موضوع پرداخت که یکی از اصلی ترین دلایل ناسالم بودن غذا، آلودگی آن به میکرب ها و سایر عوامل بیماری زاست. از همین رو سازمان جهانی بهداشت، موضوع محوری برنامه های امسال خود را به مناسبت هفتم آوریل، روز جهانی بهداشت، سلامت مواد خوراکی اعلام کرده است.