نگاهی به موفقیت های پزشکی جهان در سال ۲۰۱۶

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جهان سلامت و بهداشت در سال ۲۰۱۶ با پیشرفت های شگرف علمی و چالش های بزرگ روبرو بود. و همزمان نقش ویروس ها در هر دو عرصه بارِز بود ویروس پولیو یا فلج اطفال با موفقیت سرکوب شد و ویروس زیکا با تاخت و تاز بی سابقه هزاران نوزاد میکروسفال و صدها پرسش های بی پاسخ روی دست مردم و جامعه پزشکی گذاشت.