افزایش قربانیان آلودگی های محیطی

29 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

لنست از معتبر ترین مجلات پزشکی این هفته گزارش کرد آمار مرگ به دلیل آلودگی های محیطی از بیماری ها پیشی گرفته است. تهیه کنندگان گزارش پیشنهاد می کنند مبارزه با آلودگی های محیط از حوزه مسئولیت های اداره محیط زیست به وزارتخانه های بهداشت و مسئولان بهداشتی سپرده شود.