نگرانی ها از شیوع نورو ویروس در محل برگزاری المپیک زمستانی، کاهش یافت

21 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اپیدمی نورو ویروس در پیونگ چانگ، محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی، که موجب نگرانی زیادی برای مقامات بهداشتی و برگزار کنندگان بازی ها شده بود، در حال فروکش کردن است. گزارش شیده رضایی