نمایشگاهی متفاوت در نیویورک برای افراد دارای ناتوانی های جسمی

16 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه جدیدی در نیویورک ابزار و اختراعات طراحان را که هدفش، آسان تر کردن زندگی برای افراد ناتوان جسمی است به نمایش گذاشته. ابزاری که هم کاربردی هستند، و هم شیک و امروزی.