تحقیق جدید:‌ شوینده‌های دهان و دندان تاثیری مهلک بر آبزیان دارند

18 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهش های جديد نشان می دهند آنچه اين روزها برای سلامت پوست و پاکیزگی دندان بسيار تبليغ می شود و متداول شده تأثيرات مهلکی بر آبزيان دارد.