چالش های بارداری و کنترل باروری

18 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تمایل به داشتن فرزند، اگر عملی شود مسیر بیولوژیکی آغاز می شود که ابتدای آن لقاح و باروری میانه آن زایمان و ادامه آن شیردهی و ترمیم ذخایر بدن مادر است.