داوطلبان دوره دیده در یک بیمارستان در کالیفرنیا به تیم مراقبت از نوزادان کمک می‌کنند

12 فروردین 1398