دستگاهی کوچک برای کاهش سموم در مزارع کشاورزی

25 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان در شهر لوبلین در لهستان، دستگاهی ساخته اند که در واقع یک آزمايشگاه کوچک متحرک است که می‌تواند ژن ميکروارگانيسم‌های موجود در کشتزارها را تجزيه و تحليل کند.