استرس و تنش روانی، چربی و چاقی دور کمر را افزایش می دهد

09 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر چاقی منتشر شده، نشان می دهد، استرس یا تنش روانی مزمن زمینه ساز چاقی و تجمع چربی در اطراف شکم است. طبق یافته های این پژوهش، دور کمر زنان و مردانی که بیش از ۲ ماه تحت فشار شدید عصبی بودند به ترتیب ۸۸ و ۱۰۲ سانتی متر یا بیشتر بوده است.