بچه هایی که پدر در تربیت‌شان نقش بیشتری دارد، کمتر در معرض چاقی هستند

02 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه تحقیقی در دانشگاه جانز هاپکینز نشان داده است که شیوع چاقی در کودکان نوپایی که پدر، مسئولیت و نقش بیشتری در تربیت شان دارد، کمتر از سایر کودکان است.