شیوع آلرژی در کودکان مضطرب بیشتر است

12 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کلمبیای نیویورک، نشان داده است که شیوع آلرژی یا حساسیت غذایی در کودکان مضطرب بسیار بیشتر از هم سن و سالان آنهاست. حساسیت غذایی بیماری شایعی است و برآورد می شود حدود ۱۰ درصد از کودکان به این عارضه که در موارد نادری کشنده است، مبتلا هستند.