یک تحقیق جدید: افزایش تراکم استخوان تا بعد از رشد طولی افراد، ادامه دارد

19 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک بررسی در انیستیتوی ملی بهداشت آمریکا و دانشگاه پنسیلوانیا، نشان داده که به رغم باور رایج، افزایش تراکم استخوان، پس از اتمام رشد طولی فرد، تا سال های آخر نوجوانی ادامه می یابد. آنها می گویند یافته های این تحقیق، شواهد علمی برای دلیل شکستگی های مکرر استخوان در کودکی و نوجوانی فراهم می کند.