آیا مصرف آب آشامیدن زیادی می تواند کشنده باشد؟

16 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه بررسی پزشکی قانونی از پرونده مرگ ده ها نفر که در طی یک دوره ۱۶ ساله به دلیل نوشیدن آب زیاد، جان شان را از دست داده بودند، به تازگی اعلام شد. اغلب این افراد، سرباز یا دونده ماراتون بودند و دلیل مرگ آنها مسمومیت با آب اعلام شد.