گزارش شیده رضایی از نقش ژنتیک در رژیم غذایی و شیوع چاقی

13 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه تگزاس، نشان می دهد که اطلاعات ژنتیکی، نقش اصلی و مهمی در تاثیر یا عدم تاثیر رژیم غذایی ایفا می کند. در سه دهه گذشته، به رغم تدوین دستورالعمل های غذایی، آموزش عمومی و تلاش وافرِ افراد برای کاهش وزن، شیوع چاقی در آمریکا افزایش و به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.