آلودگی صوتی در محل کار علاوه بر مشکل شنوایی موجب بیماری قلبی نیز می‌شود

06 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که آلودگی صوتی یا سر و صدای زیاد در محل کار، موجب افزایش خطر بیماری های قلبی می شود. قبلا کاهش شنوایی تنها خطر مهم و شناخته شده محیط های پر سر و صدا بود، اما این تحقیق می گوید آلودگی صوتی در محیط کار برای میلیون ها، موضوع مرگ و زندگی است.