ویدئو کوتاه | توصیه نهاد آمریکایی برای جلوگیری از شیوع کرونا: لباسهای کثیف را تکان ندهید

22 اسفند 1398