توصیه نهاد آمریکایی برای جلوگیری از شیوع کرونا؛ لباسهای فرد بیمار را با دستکش جا‌به‌جا کنید

24 اسفند 1398