توصیه نهاد بین‌المللی برای مقابله با کرونا؛ اگر خانه‌نشین شده‌اید، فعالیت جسمانی را فراموش نکنید

08 فروردین 1399