مقامات سازمان جهانی بهداشت از آمریکا برای کنترل اپیدمی بیماری ایبولا کمک خواستند

08 مرداد 1398