دستیار هوش مصنوعی آمازون به مردم در بریتانیا درباره بهداشت و سلامت اطلاعات میدهد

20 تیر 1398