حضور رهبران کنگره آمریکا و برخی از مقامات پیشین اسرائیل در نشست «جی استریت» در واشنگتن

07 آبان 1398