حضور پزشکان نظامی در نیویورک برای کمک به مهار شیوع کرونا؛ بهنام ناطقی گزارش می‌دهد

19 فروردین 1399