حضور نظامی ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس

24 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عضویت ده فرمانده سپاه و بسیج در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با واکنش نمایندگان روبرو شد. حضور نیروهای نظامی در مجلس ایران با حضور برخی مدیران اطلاعات و روسای سه بازداشتگاه همزمان شده است. گزارش از آرش سیگارچی.