حضور نيروهای آلمانی در افغانستان

08 مهر 1388
بشنوید
حضور نيروهای آلمانی در افغانستان
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.