حضور دو کودک با پرچم های ایران و اسرائیل در تجمع شهر خولون برای حمایت از مردم ایران

02 آذر 1398