حضور چهره های فرهنگی و ورزشی در انتخابات شوراها

07 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما با عضویت چهره های هنری و ورزشی در شوراهای شهری موافق هستید؟