حذف بودجه ۱۵۷ سازمان در ایران

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با تصویب مجلس شورای اسلامی، بودجه ۱۵۷ نهاد و موسسه که از آن ها به عنوان نهادهای غیر دولتی یاد شده است حذف شد. پیش تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم ها گفته بودند «هزینه های اضافی بودجه حذف شود تا اقتصاد ایران به سمت مقاومتی شدن حرکت کند.» گزارش از وفا آذربهاری.