حذف برخی از متقاضیان مسکن مهر

13 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از طرح مسکن مهر همواره به عنوان «یکی از مردمی ترین طرح های دولت» نام برده می شود، اما اکنون و در زمان تحویل واحدها، ازحذف نام بخشی ازدرخواست کنندگان این طرح خبر می رسد. علت این تصمیم و حذف نام داوطلبان اعلام نشده است. گزارش از وفا آذربهاری.