هدایت تحصیلی در دبیرستانها و تاثیر آن در کنکور و آموزش عالی

01 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعیین رشته دانش آموزان دبیرستانها بر اساس نمرات آنها انجام می شود. نقش دانش آموزان و خواست آنان در تعیین و انتخاب رشته چیست؟ تاثیر تعیین رشته اجباری بر کنکور و تحصیلات عالی چیست؟ نظر شما درباره شیوه آموزش و پرورش در دبیرستانها چیست؟