کارمندی که هشدار موشکی اشتباهی در هاوایی راه انداخته بود، اخراج شد

11 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارمندی که در ایالت هاوایی به اشتباه پیام هشدار حمله موشکی ارسال کرده بود، از کار اخراج شد. مقامهای ایالتی می گویند کارمند مذکور پس از انجام تحقیقات و اثبات بی لیاقتی اش از کار برکنار شد.