رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا به آزار جنسی و پرداخت حق السکوت متهم شد

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به گفته دادستانی آمریکا دنیس هسترت، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در دورانی که مربی کشتی در دبیرستان بود،دستکم ۵ پسر نوجوان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و توافق کرده بود به یکی از آن ها ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار حق سکوت بدهد. اتهامات علیه دنیس هَستِرت روز جمعه در دادگاهی به ثبت رسیده است.