گسترش روابط سیاسی و اصلاح رفتار با منتقدان

29 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسن یوسفی اشکوری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی: من در کوتاه مدت به بهبود روابط ایران و امریکا خوشبین نیستم به این دلیل که باید به دستگاه رهبری ایران فشار وارد شود.