قوه قضاییه: موسوی و کروبی محاکمه می شوند؛ شاید غیر علنی

15 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ایران می گوید بزودی محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از چهره های منتقد حکومت برگزار می شود. در هفته های اخیر، اعتراض ها به بازداشت غیرقانونی آنها افزایش یافته است. برخی چهره های نزدیک به نهادهای امنیتی، خواستار اعدام موسوی و کروبی شده اند. گزارش آرش سیگارچی