حاشیه نشینی کلانشهرها

18 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توزیع نامساوی امکانات اشتغال، رفاهی، بهداشتی و آموزشی از جمله دلایل هجوم از روستاها به حاشیه شهرهای بزرگ است. چرا هجوم به شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد؟