هاشمی رفسنجانی هم از انتخابات آزاد می گوید

04 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری سابق ایران، برای چندمین بار در هفته های اخیر گفته است، «انتخابات آزاد، شفاف و قانونی، شرط بازگشت تعادل به کشور است.» با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، برخی فعالان سیاسی خواستاربرگزاری انتخابات آزاد شده اند اما هنوز آیت الله خامنه ای واکنشی نشان نداده است. به نظر می رسد حتی نزدیکان به نامزدهای معترض دوره قبل انتخابات هم فرصت حضور در انتخابات آینده را نداشته باشند. گزارش از آرش سیگارچی.