تاثیر توافق احتمالی اتمی بر فروش سلاح به کشورهای منطقه

18 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب درباره تاثیر توافق اتمی بر فروش تسلیحات به کشورهای عربی به صدای آمریکا توضیح داد.