عواقب بهداشتی توفان دریایی هاروی

11 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با فرو رفتن سیلاب های ناشی از توفان دریائی هاروی در ایالت های تگزاس و لوئیزیانا، مقابله با عواقب و آثار آن بر سلامت و بهداشت مردم در کانون توجه مقامات فدرال و محلی است.