وضعیت اقتصاد تگزاس پس از هاروی چه خواهد شد؟

11 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجوديکه در ارزيابی های عمومی ميزان تخريب توفان دريايی هاروی در ايالت تگزاس به ويژه شهر هيوستون که کانون حرکت اين طوفان بود آثار جبران ناپذيری از خود به جا گذاشته. يکی از کارشناسان اقتصادی با خوشبينی معتقد است اقتصاد تگزاس بهبود خواهد يافت.