شش روز بعد از توفان هاروی؛ نگاهی به این فاجعه در دو دقیقه

09 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مروری می کنیم بر تصاویر منتخب از تبعات توفان مهلک هاروی در تگزاس و لوییزیانا و آنچه بر مردم این مناطق گذشته است.