چطور دانشگاه هاروارد به موفقیت کاری دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی فکر می کند

23 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ورود به دانشگاه هاروارد به خودی خود موفقیت است. اما دانشگاه فکرِ موفقیت کاری دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی را هم کرده و برای راهنمایی و حمایت از آن دسته از دانش آموختگانی که خودشان می خواهند شرکتی به راه بیاندازند، استودیویی تأسیس کرده است.