وقتی بازی بیس‌بال به بهبود محلاتی چون هارلم در نیویورک کمک می کند

30 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالها است برنامه بیس بال در محله های قدیمی شهر نیویورک زندگی جوانان را در جهت مثبت دگرگون کرده است. هارلم یکی از محلاتی است که اعضای سازمان جوانان هارلم با پشتکار و ورزش مهارتهای لازم را برای موفقیت در دبیرستان، دانشگاه و فراسوی آن فرا می گیرند.