حامیان رهبر: احمدی نژاد مسئول مشکلات است

20 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشکلات اقتصادی در ایران نه تنها حل نشده بلکه بر ابعاد آن هم گسترده شده است. درآمد نفتی ایران کاهش یافته و با افزایش صادرات، تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رفته اند. با اینحال نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران، سعی دارند مسولیت این مشکلات را برگردن دولت محمود احمدی نژاد بیاندازند. این درحالیست که مخالفان حکومت می گویند آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است، ناشی از اقدامات و حمایت های آیت الله خامنه ای ست. گزارش آرش سیگارچی: