حامیان هم، دولت احمدی نژاد را فاسد ترین می دانند

26 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالیکه رییس جمهوری ایران همچنان بر پاک بودن دولت خود تاکید دارد، برخی حامیان سابق احمدی نژاد می گویند فساد دولت احمدی نژاد ، در تاریخ ایران بی سابقه است. اشاره آنها به ارتباط مقام های عالی دولت با متهمان پرونده های اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و همچنین ناکارآمدی برخی دیگر مدیران دولتی ست. گزارش آرش سیگارچی: