هامون بزرگترین تالاب آب شیرین و بحران خشکسالی

05 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از مردمی زابل همزمان با سفر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست برای نجات دریاچه هامون زنجیره انسانی تشکیل داده اند. خانم ابتکار نیز در پاسخ به این اقدام گفته است تالاب بین المللی هامون به عنوان بزرگترین تالاب آب شیرین کشور از ۱۵ سال پیش با بحران خشکسالی روبروست و دولت نیز همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت. کارشناسان سد هیرمند در افغانستان و عدم پایبندی دولت افغانستان به توافق نامه بین دو کشور را یکی از دلایل خشک شدن هامون می دانند. گزارشی از همکارم مسعود سفیری