هیلاری کلینتون چگونه رای سیاهپوستان را جلب کرده است؟

12 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حمید اکبری، استاد دانشگاه وینونا در ایالت مینسوتا درباره دلایل موفقیت هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی در سه شنبه بزرگ گفت که پیشینه هیلاری و بیل کلینتون در حمایت از سیاهپوستان آمریکا رای این قشر از جامعه را برای خانم کلینتون تضمین کرده است.