هیلاری کلینتون چگونه رای سیاهپوستان را جلب کرده است؟

12 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید اکبری، استاد دانشگاه وینونا در ایالت مینسوتا درباره دلایل موفقیت هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی در سه شنبه بزرگ گفت که پیشینه هیلاری و بیل کلینتون در حمایت از سیاهپوستان آمریکا رای این قشر از جامعه را برای خانم کلینتون تضمین کرده است.