گفت و گو با حمید اکبری، استاد دانشگاه در مینسوتا درباره سخنرانی اوباما

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید اکبری، استاد دانشگاه ایالتی ونیوتا در مینسوتا سخنرانی اوباما را نگاهی خوشبینانه به دستاوردهای دولت او در هفت سال گذشته با تمرکز بر بهبود اقتصادی عنوان کرد .