گفتگوی بهنود مکری با حامد تیک پی درباره موسیقی تلفیقی

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حامد نیک پی هنرمند نامدار موسیقی ایران در گفتگو با بهنود مکری درباره موسیقی تلقیقی و محبوبیت این سبک هنری در ایران توضیحاتی داد. نسخه کامل این گفتگو در شباهنگ ویژه