غولهای دنيای فناوری مصرفی، اين صنعت را به كدام سو ميبرند

19 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه سی ئی اس ۲۰۱۶، بزرگترین نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی در جهان به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.با این وجود غولهای دنیای فناوری همچنان مشغول معرفی محصولات جدید و شکل دادن به مسیر پیش روی صنعت فناوری در سال پیش رو هستند.گزارش حامد بهروان در مورد ارزش صنعت فناوری های مصرفی در سال پیش رو.