دفاع نیکی هیلی از نشستن ایوانکا ترامپ بر روی صندلی پدرش در اجلاس گروه ۲۰

19 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل از تصمیم رییس جمهوری آمریکا دفاع کرد که به دختر و مشاور نزدیکش ایوانکا ترامپ اجازه داد بمدت کوتاهی صندلی اورا در اجلاس گروه ۲۰ پر کند.